Behovet av golvvård på företaget

På professionella inrättningar finns det i dag i lokaler och fastigheter en löpande daglig golvrengöringsrutin. Golvvård är avgörande för hur en ren lokal ser ut men även hur hygieniskt golvet faktiskt är. Människor rör sig ständigt öppna ytor och drar med sin smuts utifrån. Ett kontors kopiator kan bli rörd upp till 300 gånger per dag vilket tillåter bakterier att spridas mellan kollegor – tänk smutsen som samlas på golvet.

Fortsättningsvis mår kollegor och anställda bättre av att röra sig i rena miljöer. Detta bidrar till att höja arbetsmoralen likväl som kontorets välmående. En ren omgivning sänker stressnivån och tillåter människor att fokusera på sitt arbete. Golvvård är därför något företag behöver investera i.

En typ av golv – en typ av vård?

Golv kommer i olika material och kräver olika behandlingar. Detta inkluderar gummi-, peranrustik-, hårdvaxade, aluminium- och korkgolv, för att nämna några. Med alla dessa valen kan det vara svårt att hitta exakt vilken tjänst som krävs för det golvet man har. Tjänster relaterade till golvvård inkluderar infärgning, polering, dammfri slipning och renovering av både trä-, betong-, naturstens- linoleum- och fogfria golv. Fortsättningsvis ingår bland annat även trapprenoveringar.

För att underlätta i letandet och urvalet av tjänster, följ denna länk.